Avís Legal

DADES DE L’EMPRESA

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Veloclub Carlet VC l’informa que es troba inscrita en el Registre d’entitats esportives de la CV amb el número CV 3722 secció I, sent les seues dades identificatives els següents:

Denominació social: Veloclub Carlet VC

C.I.F.: G96301379

Domicili social: Balaguer 76, 2-14, 46240 – CARLET (VALÈNCIA)

Telèfon: 671081247

Correu electrònic a l’efecte de comunicació: admin@veloclubcarlet.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Veloclub Carlet VC es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.veloclubcarlet.es (d’ara en avant, LA WEB), del qual és titular el Veloclub Carlet VC.

La navegació per la web de Veloclub Carlet VC atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, Veloclub Carlet VC condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a Veloclub Carlet VC, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a Veloclub Carlet VC i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de Veloclub Carlet VC o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

Veloclub Carlet VC no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en LA WEB i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

Veloclub Carlet VC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris de la WEB, pogueren derivar-se de la navegació per aquesta. En conseqüència, Veloclub Carlet VC no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.

ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web pot recollir dades dels seus visitants per mitjà de l’ús de cookies. Consultar la política de cookies, en el seu cas.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguen instal·lades en el seu disc dur.

PROTECCIÓ DE DADES

En el cas que en la web es recullen dades de caràcter personal, per a més informació consultar la política de privacitat. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Se l’informa que les dades personals que ens facilite voluntàriament, a través dels diferents formularis de la web, seran tractats per Veloclub Carlet VC amb domicili en Balaguer 76, 2-14, 46240 – CARLET (VALÈNCIA), que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en el qual Vosté ens haja facilitat les seues dades.

Les dades facilitades no seran cedits a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal, i es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seua sol·licitud, sempre que no ens indique el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que pogueren derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.

Veloclub Carlet VC no elaborarà cap mena de “perfil”, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Així mateix, Veloclub Carlet VC cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessaris per a la seua finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a info@veloclubcarlet.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. En cas que no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria Protecció de Dades competent, sent aquesta l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i les dades de contacte de les quals estan accessibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf.

Veloclub Carlet VC adopta les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat corresponents segons la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitarem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.