Condicions d’ús, pagament i devolucions

ÍNDEX DE CONTINGUTS

Les presents condicions de contractació regeixen la relació entre el Veloclub Carlet i els usuaris de la seua botiga en línia, que es proporcionen a través del lloc https://www.veloclubcarlet.es/.

El Veloclub Carlet aposta per la transparència i claredat en les transaccions comercials que es realitzen en aquest portal i per garantir un espai compromés amb els drets d’usuaris i clients, és per això que li recomanem que llija atentament aquests termes abans de finalitzar el seu procés de compra.

Aquests termes defineixen les condicions comercials que regeixen la relació entre els usuaris i el Veloclub Carlet, i seran vinculants des del moment en què es realitze qualsevol transacció en aquesta web.

Pujar ⇧

IDENTIFICACIÓ DEL VENEDOR

En virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’ofereix la següent informació:

La denominació social és: Veloclub Carlet VC
El CIF és: G96301379
Correu electrònic: admin@veloclubcarlet.es
El domicili social és: Balaguer 76, 2-14, 46240 Carlet (València), ESPANYA
L’activitat social és: la promoció, el desenvolupament i el foment d’activitats esportives.
Finalitat de la pàgina web: subministrar informació i serveis.

També pot revisar la nostra política de privacitat i cookies, que descriu les nostres pràctiques en relació a les dades que ens proporciones.

L’usuari només pot accedir i contractar aquests serveis després de llegir i acceptar aquestes condicions de contractació.

En acceptar aquestes condicions, l’usuari queda vinculat per aquests termes, que juntament amb la nostra política de privacitat i cookies, regeixen la nostra relació comercial.

El Veloclub Carlet VC es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, el Veloclub Carlet VC ho notificarà publicant un anunci en el lloc web.

Els productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones físiques que tinguen almenys 18 anys d’edat.

L’ús de qualsevol servei, des de la notificació d’un canvi substancial en els termes, constituirà l’acceptació dels Termes modificats.

Pujar ⇧

ACCEPTACIÓ I PROVA D’ACCEPTACIÓ

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, l’usuari ha de facilitar les seues dades en el formulari corresponent a comandes i registre en botiga. La informació de registre que proporcione ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució de l’acord amb el Veloclub Carlet VC.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de client del Veloclub Carlet VC.

Pujar ⇧

CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS OFERITS

En tots els serveis estarà indicada la disponibilitat de places si fóra necessari. La nostra intenció és mantindre sempre l’estoc actualitzat, però pot no ser-nos possible, si es donara aquest cas ens posaríem en contacte amb vosté per a facilitar la devolució immediata del pagament, o informar-lo del nou termini de lliurament. Sense que comporte cap mena de perjudici o indemnització el no tindre disponibilitat de places del servei oferit per el Veloclub Carlet VC. El client sempre té la possibilitat de realitzar una consulta prèvia a la compra sobre la disponibilitat abans de realitzar la comanda utilitzant l’email admin@veloclubcarlet.es.

El Veloclub Carlet VC no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús dels seus productes i serveis, ja siguen danys directes o indirectes.

Pujar ⇧

VALIDACIÓ DE LA COMPRA

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per el Veloclub Carlet VC constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre el Veloclub Carlet VC i els seus clients.

Pujar

CONDICIONS I FORMES DE PAGAMENT

L’usuari/comprador es compromet a abonar els productes i serveis adquirits al Veloclub Carlet VC en les formes de pagament acceptades i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas).

El Veloclub Carlet VC accepta aquestes formes de pagament:

  • Pagament segur mitjançant targetes de crèdit
  • Transferència bancària (per a alguns serveis)

Pujar ⇧

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE PAGAMENT

Targetes de crèdit: A través d’aquest mitjà de pagament, el comprador haurà de facilitar el seu número de targeta, la data de caducitat i el seu número CVV. En tot moment les teues dades seran xifrades i enviades sota servidor segur SSL al TPV virtual de Redsys, obtenint la màxima seguretat, confidencialitat i integritat en la transacció. Aquest procediment no facilita en cap moment el número de targeta al Veloclub Carlet VC.
Transferència bancària: Aquest mètode de pagament offline requereix que el client faça la transferència per l’import del servei/producte al(s) compte(s) bancari(s) del Veloclub Carlet VC. No es podrà accedir al servei/producte fins que no es confirme la transferència.

No s’accepta cap altre mètode de pagament.

El pagament sempre és per endavant del 100% de la comanda, i les comandes seran processades i enviades quan confirmem el pagament.

Pujar ⇧

POLÍTICA DE PREUS

Els preus aplicables a cada producte i/o servei són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda.

No obstant això, atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’impostos, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari, professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

Pujar ⇧

VALIDESA DELS PREUS

Els productes i serveis oferits en la web, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seua compra mentre es troben en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als usuaris que accedisquen a versions actualitzades de la pàgina web per a evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seues condicions durant 7 dies des del moment de la seua formalització.

Pujar ⇧

RECLAMACIONS, DEVOLUCIONS, DESISTIMENT

L’usuari/comprador podrà realitzar reclamacions o peticions de desistiment o devolució remetent un correu electrònic a admin@veloclubcarlet.es indicant el seu nom i cognoms, el número de comanda, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seua reclamació.

En cas que un servei no s’impartira, el Veloclub Carlet VC procedirà a la devolució de l’import pagat pel client.

Així mateix es procedirà a la devolució de l’import del servei si el client desisteix de la realització del servei dins del termini de 14 dies des de la seua inscripció, i 5 dies abans de la data d’inici de l’activitat, conforme a l’article 103 del RDL 1/2007, de 16 de novembre.

Cas que el desistiment es produïsca una vegada iniciat el servei i/o el client haja rebut els materials en suport informàtic es perd el dret a devolució.

Per a exercir el dret de desistiment, el client haurà de notificar la seua decisió de desistir de la realització del servei a través d’una declaració inequívoca (al correu electrònic admin@veloclubcarlet.es), indicant totes les seues dades.

La devolució de l’import del servei es realitzarà mitjançant reembossament des del mateix mitjà pel qual es va realitzar el pagament.

Per a complir el termini del desistiment haurà de tindre en compte l’assenyalat anteriorment.

La devolució de l’import la realitzarem en els següents 14 dies naturals a partir de la data en la qual aprovem la seua devolució.

En el cas de cursos en línia, l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis, estableix que s’exceptuen del dret de desistiment els contractes que es referisquen a:

El subministrament de contingut digital que no es preste en un suport material quan l’execució haja començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i Usuari amb el coneixement per la seua part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Per això, mitjançant el present document, l’informem que en compliment de la citada normativa, la contractació de cursos en línia, està exclosa del dret de desistiment, ja que aquests serveis requereixen l’adquisició de temaris i altres materials mitjançant descàrrega en format digital, i aquesta queda exclosa del dret de desistiment.

El Veloclub Carlet VC no acceptarà canvis o devolucions que no hagen sigut prèviament comunicats per les vies indicades.

Pujar ⇧

SERVEI POSTVENDA

Disposem d’un servei de postvenda per a solucionar qualsevol problema amb els nostres productes o enviaments a través del qual s’ofereix l’atenció més ràpida i eficaç als nostres clients.

Per a contactar amb nosaltres o plantejar-nos qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans: e-mail: admin@veloclubcarlet.es.

Pujar ⇧

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Veloclub Carlet VC es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. Pel que l’usuari haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

L’usuari és l’únic responsable de mantindre la confidencialitat i seguretat del seu perfil d’usuari. L’usuari es compromet a notificar immediatament al Veloclub Carlet VC de qualsevol violació de la seguretat de la pàgina.

El Veloclub Carlet VC no serà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús indegut o no autoritzat de la seua pàgina web.

L’usuari és l’únic responsable de mantindre la confidencialitat de la seua contrasenya i l’únic responsable de totes les activitats que resulten de l’ús de la seua contrasenya en les pàgines desenvolupades per el Veloclub Carlet VC. La nostra plataforma genera contrasenyes segures de manera automàtica, si vosté desitja canviar-la és possible sota la seua responsabilitat, recomanem l’ús de contrasenyes segures que inclouen majúscules, minúscules, números i/o caràcters especials.

L’usuari es compromet a mantindre indemne al en les pàgines desenvolupades per el Veloclub Carlet VC de les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costos (incloent danys directes, incidentals, conseqüents, punitius, exemplars i indirectes), i els honoraris raonables d’advocats com a resultat de qualsevol incompliment per part de l’usuari/comprador d’aquestes condicions, siga o no considerat com a material o immaterial; l’ús indegut dels Serveis per la seua part o qualsevol persona que actue en el seu nom o utilitze el seu compte en les webs del Veloclub Carlet Vc o en les pàgines desenvolupades per el Veloclub Carlet VC o per qualsevol violació material o immaterial de qualsevol dret, títol o interessos de tercers.

En cap cas el en les pàgines desenvolupades per el Veloclub Carlet VC és responsable enfront de qualsevol incompliment del contracte que es produïsca per part del client, negligència respecte al lloc, el servei o qualsevol contingut, per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua d’ús, o els danys reals, especials, indirectes, incidentals, punitius o conseqüents de qualsevol tipus derivats del mal ús per part teua de les eines subministrades.

La nostra única responsabilitat, serà subministrar el producte o servei en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

El en les pàgines desenvolupades per el Veloclub Carlet VC no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogueren derivar-se de l’ús indegut dels productes subministrats.

Pujar ⇧

PLATAFORMA EUROPEA DE SOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seues reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Pujar ⇧

JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Les pàgines desenvolupades per el Veloclub Carlet VC i l’usuari es regiran per a dirimir qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina Web, per la legislació espanyola, i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

Pujar ⇧