Política de privacitat

Última actualització: 1 de gener de 2019

Informació bàsica

Responsable de la web: Veloclub Carlet VC, amb NIF G96301379 i domicili en Balaguer 76, 2-14, 46240 Carlet (VALÈNCIA).

Quina web? https://veloclubcarlet.es

Correu electrònic de contacte: admin@veloclubcarlet.es

Informació desplegada

 1. Descripció

L’acceptació de la política de privacitat de Veloclub Carlet (d’ara endavant “Política de Privacitat”), és condició necessària per a l’ús de la nostra web (d’ara endavant “Servei”).

Aquesta Política de Privacitat regula la recopilació, tractament i ús de la teua informació personal i no personal com a usuari del Servei, a partir de la data d’entrada en vigor que apareix en l’encapçalament.

Veloclub Carlet no ven a tercers la teua informació personal i sempre et demanarà consentiment abans d’utilitzar les teues dades per a qualsevol fi diferent dels que es descriuen en aquesta Política de Privacitat.

Per a tractar les teues dades personals, Veloclub Carlet compleix amb la legislació vigent, local i europea, així com la seua normativa de desenvolupament.

Per això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, ús inadequat, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Sempre d’acord a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 1. Finalitat

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

En Veloclub Carlet tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en els nostres serveis amb la finalitat de proporcionar-los un adequat servei i per a poder gestionar la informació que ens proporcionen quan volen participar de les activitats del Club.

Durant quant de temps conservem les teues dades personals?

Les dades personals que ens proporciones les conservem durant tot el temps que dure la relació i durant els terminis que la legislació ens obliga a conservar-les, per exemple a efectes fiscals tenim l’obligació de conservar-les durant 4 anys.

Veloclub Carlet usarà les dades recopilades per a:

 • Administrar, proporcionar i actualitzar el Servei.
 • Atendre les qüestions que planteges.
 • Processar els pagaments que realitzes.
 • Enviar-te mitjançant correu electrònic, si ho has autoritzat, o segons el que es preveu en la normativa aplicable, el nostre butlletí informatiu.

Podràs donar-te’n de baixa des del mateix correu electrònic rebut, des del teu compte d’usuari o contactant amb nosaltres en admin@veloclubcarlet.es

No obstant això, no podràs donar-te de baixa de determinada correspondència nostra, com els missatges relatius a la seguretat de les teues dades o els termes i condicions del Servei.

Planificar i desenvolupar les activitats comercials del Servei, com per exemple publicitat, directament o mitjançant tercers col·laboradors.

Mantindre la seguretat del Servei, investigar activitats il·lícites, fer complir els nostres termes i condicions i ajudar els cossos i forces de seguretat de l’estat en el marc de les seues eventuals investigacions.

Així mateix, Veloclub Carlet podrà utilitzar la informació personal i no personal dels usuaris en forma de dades agregades i anònimes per a mostrar-les a tercers. També podrà compartir estadístiques i la informació demogràfica sobre els usuaris i la seua utilització del Servei amb tercers. Res d’això permetrà a eixos tercers identificar-te personalment.

 1. Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

La base legal per al tractament de les teues dades és l’execució de l’objecte social que constitueix l’activitat del club.

 1. Destinataris

Veloclub Carlet només comparteix la informació que ens proporciones amb Google Analytics per a accions de màrqueting. També compartirem la informació quan estiguem obligats per llei i així se’ns requerisca i amb tercers que presten o gestionen part del Servei.

Hi ha tercers que gestionen part del Servei, i a ells Veloclub Carlet els exigeix que complisquen aquesta Política de Privacitat en allò que els resulte aplicable, a més de tindre la seua pròpia. No obstant això, Veloclub Carlet no serà responsable del compliment d’aquesta política, aliena a aquesta plataforma.

Sota algunes circumstàncies, Veloclub Carlet podrà compartir, usar o preservar amb tercers alguna de la informació personal recopilada.

Per a cooperar amb les autoritats competents:

 • Si creiem que és raonablement necessari per a satisfer qualsevol llei, procés legal o interés legítim en qualsevol part del món. En qualsevol cas, només proporcionarem la informació estrictament requerida.
 • Si creiem que aquesta acció és apropiada per a fer complir amb els termes i condicions de Veloclub Carlet.
 • Si és necessari per a detectar o previndre el frau o qüestions relacionades amb la seguretat de Veloclub Carlet, els seus proveïdors i usuaris.
 1. DretsDret d’accés: tens dret a obtindre de Veloclub Carlet la confirmació de si estem o no tractant dades personals que et concernisquen i, en este cas, tens dret al fet que et donem accés a eixes dades i a la següent informació: per a què les utilitzem, quin tipus de dades estem tractant, si les proporcionem a terceres empreses, quant temps les conservem i en cas que tu no ens hages proporcionat les teues dades d’on les hem obtingudes.

  Dret de rectificació: tens dret a obtindre de Veloclub Carlet sense un retard injustificat la rectificació de les dades personals inexactes que t’afecten i, si escau, tens dret al fet que es completen les dades personals que siguen incompletes.

  Dret de supressió o dret a l’oblit: tens dret a obtindre de Veloclub Carlet la supressió de les teues dades personals sense un retard injustificat quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

 • Ja no és necessari que continuem tractant les teues dades.
 • Has retirat el teu consentiment perquè tractem les teues dades personals.
 • No estem autoritzats a tractar les teues dades.

Hem de suprimir les teues dades en compliment d’una obligació legal.

Dret a la limitació del tractament: tens dret a obtindre de Veloclub Carlet la limitació del tractament de les teues dades personals si es compleixen alguna de les següents condicions:

 • Si entens que les teues dades són inexactes, en aquest cas disposem d’un (1) mes, a comptar des que rebem la teua reclamació, per a acreditar aquesta circumstància.
 • No estiguem legitimats per a tractar les teues dades i preferisques exercir aquest dret al de supressió.
 • No necessitem tractar les teues dades per a la finalitat per a la qual les vam obtindre, però tu els necessites per a formular-hi reclamacions.
 • Si t’has oposat al tractament de les teues dades.

Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a obtindre de Veloclub Carlet les dades personals que ens hages proporcionat en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Dret d’oposició: tens dret a oposar-te en qualsevol moment per motius relacionats amb la teua situació personal al fet que tractem les teues dades personals, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les dades personals que ens facilites queden incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de Veloclub Carlet, amb la finalitat de poder atendre les teues peticions, prestar el servei sol·licitat i mantindre’t informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis.

Pots exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació i oposició de les teues dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a: admin@veloclubcarlet.es

Hauràs d’identificar-te amb el teu nom i cognoms, a més d’una còpia del teu DNI o ID nacional.

En cas que consideres que Veloclub Carlet no ha respectat algun dels teus drets pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Veloclub Carlet es compromet a respectar la confidencialitat de les dades recollides en el fitxer, utilitzar-les d’acord amb la finalitat d’aquest, donar compliment a la seua obligació de custòdia i adoptar totes les mesures requerides per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, d’acord amb la normativa aplicable.

 1. Edat

Declares que eres major d’edat i que disposes de la capacitat legal necessària per a vincular-te per aquest acord i utilitzar el lloc de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprens i reconeixes íntegrament.

Declares que tota la informació que proporciones per a accedir al Servei, abans i durant la seua utilització, és vertadera, completa i precisa.

 1. Eliminar compte

Pots eliminar el teu compte sol·licitant-ne l’eliminació en admin@veloclubcarlet.es

Si decideixes eliminar el teu compte, totes les teues dades seran eliminades, incloses còpies de seguretat, en un termini màxim de 90 dies.

 1. Mesures de seguretat

Veloclub Carlet adopta totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir la seguretat i integritat de la informació personal i no personal recopilada. Tant davant d’accessos no autoritzats com la seua alteració, pèrdua o destrucció accidentals.

L’enviament i la remissió de dades que realitzes a través del Servei es troba protegit per tècniques de seguretat electrònica en la xarxa com el protocol SSL. Així mateix, la informació subministrada i emmagatzemada en les bases de dades de Veloclub Carlet es troba igualment protegida per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés a tercers no autoritzats.

Veloclub Carlet realitza els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests mecanismes de seguretat. A més, Veloclub Carlet emmagatzema la informació personal i no personal durant tant de temps com permeta i exigisca la normativa. La que no es necessita es destrueix periòdicament.

Malgrat l’anterior, Veloclub Carlet no pot garantir la seguretat absoluta de la informació recopilada, per la qual cosa has de col·laborar i utilitzar en tot moment el sentit comú sobre la informació compartida. Especialment la de caràcter personal, en espais públics, per exemple en fer una ressenya sobre un producte.

En eixos casos, has de ser conscient que publiques les dades sota la teua pròpia responsabilitat. Veloclub Carlet no pot garantir que la informació publicada no serà vista per persones no autoritzades. Entens i reconeixes que, fins i tot després de la seua eliminació, la informació personal i no personal pot romandre visible en la memòria cau o si altres usuaris l’han copiada o emmagatzemada.

 1. Canvis en la Política de Privacitat

Podrem actualitzar aquesta Política de Privacitat en el futur.

T’informarem sobre els seus canvis enviant un avís a l’adreça de correu electrònic facilitada i/o col·locant un avís en un lloc visible de la nostra web, però potser seria recomanable que passares de tant en tant per la web per a assegurar-te de com estan les condicions.

 1. Contacte

Si tens dubtes sobre aquesta Política de Privacitat, contacta amb nosaltres en el correu electrònic: admin@veloclubcarlet.es