Inscripció

Nom(Obligatori)
Adreça(Obligatori)
Correu electrònic(Obligatori)

Domiciliació bancària

Dades del creditor (Velo Club Carlet)
Identificador del creditor: G96301379
Nom del creditor: Velo Club Carlet
Adreça: Balaguer 76, 2-14, 46240 – CARLET (VALÈNCIA)
Dades del deutor (Soci)
Nom del Soci (deutor)(Obligatori)
Tipus de pagament: Pagament recurrent
Quota anual soci: 20€
Per mitjà de l’enviament d’esta orde de domiciliació, el deutor autoritza:
A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per a carregar al seu compte i
B) a l’entitat per a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor.
Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reembossament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb esta. La sol·licitud de reembossament haurà d’efectuar-se dintre de les huit setmanes que seguixen a la data de càrrec en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.
Política de Privacitat(Obligatori)